Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze leerlingen zijn ingedeeld op leeftijd per groep. Onze school staat open voor alle leerlingen. Leerlingen aan wiens onderwijsbehoefte wij kunnen voldoen.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen Ze voor te bereiden op de toekomst. Taal en rekenen staan centraal. Ook creatieve en lichamelijke ontwikkeling zijn van groot belang. Ontwikkeling op allerlei gebieden. Onze leerlingen worden samen met de ouders opgevoed tot respectvolle, nieuwsgierige en leergierige burgers. Zij kiezen voor een duurzame toekomst. Zorgen goed voor onze planeet en zichzelf.