Zoals u van ons gewend bent, verblijden we de kinderen regelmatig met leuke activiteiten. Dankzij een enthousiaste activiteitencommissie vallen deze ‘feestjes’ in de smaak bij de leerlingen en het team. Zonder de ouderbijdrage is het onmogelijk om deze ‘krenten in de pap’ te organiseren. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de schoolreizen en het schoolkamp.

Hieronder vindt u een overzicht van de bedragen:

  • (Vrijwillige) ouderbijdrage: € 30,00 per leerling
  • Schoolreis groep 1 en 2 : € 20,00 per leerling
  • Schoolreis groep 3 t/m 7: € 37,50 per leerling
  • Schoolkamp groep 8: € 105,00 per leerling