Ziekmelding

Absenties of ziekmeldingen kunt u direct melden via de Parro App voor 08:30. Dit is mede vanuit het oogpunt van veiligheid voor het kind: wij weten dan dat u zelf de zorg over uw kind heeft en wij uw kind niet hoeven te verwachten.
U kunt kiezen uit de redenen die school heeft ingesteld. Wilt u de relevante informatie noteren? U kunt zowel een begin- als einddatum invoeren. Zo is onze schooladministratie gelijk op orde. 

Zie filmpje voor verdere uitleg. 

Wilt u iets vragen aan de leerkracht en kan dat niet via Parro? Dan zijn we uiteraard telefonisch bereikbaar. We vragen u om niet tijdens schooltijden te bellen.

Vanaf 5 jaar is uw kind echt verplicht elke dag naar school te gaan. Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt ze lezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u vindt onder het kopje onderwijs op de homepagina. Het ingevulde formulier moet ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd zijn. De schoolleider beoordeelt, samen met leerplichtambtenaar, of de aanvraag akkoord is. We houden ons aan het protocol dat de leerplichtambtenaar van gemeente Goeree-Overflakkee heeft opgesteld.